ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΑΣ...

Η «Στέγη» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Ανηλίκων και Εφήβων ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Σύρου κατόπιν εισηγήσεως της επιμελήτριας ανηλίκων - κοινωνικής λειτουργού Μαρίας Κυδωνιέως Φωστέρη.

Στην προσπάθεια της να εφαρμόσει τα αναμορφωτικά μέτρα αλλά και να στηρίξει τις δυσλειτουργικές οικογένειες διαπίστωσε ότι τα παιδιά και οι νέοι είχαν ανάγκη από ένα επιστημονικό πλαίσιο στήριξης ενταγμένο στη δική τους τοπική κοινωνία και όχι τη φυλακή ή τα αναμορφωτικά ιδρύματα που είναι αποθήκες ψυχών.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ :

  • Από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρήθηκε ένα ολοκληρωμένο σφαιρικό μοντέλο υποστήριξης ανήλικων παραβατών, αλλά και υπολοίπων νέων που εντάσσονται σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες που απειλούνται ή βιώνουν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Στήριξη από την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Εργασία μέσω του προγράμματος Leonardo da Vinci.
  • Το Δεκέμβριο του 2002 βραβεύθηκε από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας και την Ελληνική Ραδιοφωνία (απονομή βραβείου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας).
  • Το Μάρτιο του 2008 βραβεύθηκε από το Σύνδεσμο για τα δικαιώματα της Γυναίκας με το βραβείο «Γυναικείας Κοινωνικής Προσφοράς Αλίκη Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου»
  • Το Νοέμβρη του 2009 βραβεύθηκε από την Κίνηση Πολιτών για μία ανοικτή κοινωνία και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (απονομή βραβείου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας).
  • Είναι τακτικό μέλος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας (Α.Μ.: 70).
  • Επίτευγμα της «Στέγης» είναι η λειτουργία του Εσπερινού Γυμνασίου και Λυκείου Σύρου.
  • Για ένα χρόνο υλοποίησε το σχέδιο δράσης με τίτλο: «ΝΟΤΙΑΣ: Δράση για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων στις Κυκλάδες» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση» Μέτρο 2.1 Δράσεις Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. ΚΠΣ 2000-2006 σε συνεργασία με την «Άρσις» Θεσσαλονίκης- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.
  • Έχει σταθερή συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού,ο οποίος χαρακτήρισε τη «Στέγη» ως φωτεινό παράδειγμα στήριξης ανήλικων παραβατών.
  • Τιμηθείσα από την ακαδημία Αθηνών με το Βραβείο της Αικατερίνης Π. Οικονόμου «Τάξη των ηθικών και πολιτικών επιστημών» στις 21/12/2017.