Οροι Χρησης Ιστοσελιδας

Σχετικά με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποδέχεστε όλους τους όρους αποποίησης ευθυνών σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους σχετικούς όρους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.

 

Εγγυήσεις και Ευθύνη

Αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ακριβές, η ιστοσελίδα υφίσταται στην παρούσα μορφή και η [ΣΤΕΓΗ- Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Ανηλίκων και Εφήβων] δεν είναι δυνατόν να προβεί σε δηλώσεις ή εγγυήσεις σε σχέση με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών ή/και του περιεχομένου. Περαιτέρω θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι, ενώ το περιεχόμενο αυτού του site παρέχεται με καλή πίστη, δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες θα είναι να ενημερωμένες , αληθείς και όχι παραπλανητικές, ή ότι αυτό το site θα είναι πάντα (ή ποτέ) διαθέσιμο για χρήση.

Δεν μπορούμε επίσης να εγγυηθούμε ότι οι servers που κάνουν αυτό το δικτυακό χώρο διαθέσιμο, θα είναι ασφαλείς (“καθαροί” από ιούς ή bugs) και αποδέχεστε ότι είναι δική σας ευθύνη να προβείτε στις κατάλληλες προβλέψεις για την προστασία σας από τέτοιου είδους κινδύνους. Για τους ανωτέρω λόγους ,σας συνιστούμε τη σάρωση κάθε αρχείου πριν από τη λήψη.

Στην ιστοσελίδα αυτή δεν περιέχονται επαγγελματικές συμβουλές ή επίσημες συστάσεις, ούτε μπορούν να θεωρηθούν ως τέτοιες. Εξαιρούνται μόνο όλες οι δηλώσεις και εγγυήσεις σχετικά με το περιεχόμενο και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Σε καμία περίπτωση [ΣΤΕΓΗ- Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Ανηλίκων και Εφήβων] δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αποθετική, έμμεση, παρεπόμενη ή ειδική ζημιά, οποιουδήποτε είδους, ή οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κι αυτών, που προκύπτουν από την απώλεια κερδών, την απώλεια των συμβάσεων, η υπεραξία, τα δεδομένα , πληροφορίες, εισόδημα, αναμενόμενες εξοικονομήσεις ή επιχειρηματικές σχέσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας.

 

Άδεια να χρησιμοποιήσετε αυτό το Website.

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε με τους αποκλεισμούς και περιορισμούς ευθύνης που αναφέρονται παραπάνω και τους αποδέχεστε ως εύλογους. Μην χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, αν δεν συμφωνείτε με αυτούς.

Εάν οποιοδήποτε από τα σημεία στην παρούσα ανακοίνωση-προκήρυξη βρίσκονται να είναι μη εφαρμόσιμα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, αυτό δεν θα έχει καμία σχέση με την εκτελεστότητα ή την δεσμευτικότητα των υπολοίπων της προκήρυξης αποποίησης ευθυνών.

Υλικό σε αυτή την ιστοσελίδα, περιλαμβανομένων εικόνων και γραφικών, προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για [ΣΤΕΓΗ- Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Ανηλίκων και Εφήβων], εάν δεν υπάρχει άλλος δικαιούχος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (έχει πιστωθεί με άλλο τρόπο). Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, λήψη, δημοσίευση , εκπομπή ή μετάδοση του με οποιονδήποτε τρόπο.

Προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να λαμβάνεται για οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού.

Κανένα τμήμα αυτού του site (ιστοσελίδας) δεν μπορεί να διανεμηθεί, να αναπαραχθεί ή να αντιγραφεί για οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή με σκοπό οικονομικό κέρδος.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της [ΣΤΕΓΗ- Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Ανηλίκων και Εφήβων].

 

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους.

Οι σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες παρέχονται για τη διευκόλυνση των χρηστών. Είμαστε σε θέση να παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου των εν λόγω χώρων, ή την αξιοπιστία, την ποιότητα ή την αποτελεσματικότητα των προϊόντων που παρέχονται μέσω δικτυακών τόπων. Μια σύνδεση σε μια εξωτερική ιστοσελίδα δεν υπονοεί την έγκριση των απόψεων, πληροφοριών ή προϊόντων που παρέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες.

 

Μεταβολές

Διατηρούμε το δικαίωμα της αναθεώρησης και τροποποίησης της παρούσας ειδοποίησης-αποκήρυξης κατά διαστήματα και οποιαδήποτε αναθεωρημένη εκδοχή θα θεωρείται ότι ισχύει από την πρώτη ημέρα της δημοσίευσης της σε αυτή την ιστοσελίδα.

 

Σχετικά με εμάς

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει στη [ΣΤΕΓΗ- Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Ανηλίκων και Εφήβων]

Στοιχεία Επικοινωνίας